Умови користування

Дана Угода Користувача (надалі - Угода) регулює відносини між юридичною особою, створеною на території України - власником сайту automoto.ua, далі по тексту Угоди іменоване «Власник Сайту», з одного боку, і будь-якою фізичною особою, яка відвідує (користується) сайт ( -ом) automoto.ua, з іншого боку, далі по тексту Угоди - «Користувач», надалі при спільному згадуванні іменовані «Сторони», а окремо - «Сторона».

1. Предмет Угоди

1.1. Власник Сайту пропонує необмеженому колу осіб (Користувачам) доступ до Сайту і Контенту, за умови дотримання Користувачами умов цієї Угоди.

1.2. Користувач автоматично погоджується з даними умовами користування сайтом, незалежно від того чи прочитав користувач цю Угоду, незалежно від того, чи є користувач зареєстрованим Користувачем Сайту або відвідує Сайт без реєстрації. З моменту прийняття Угоди Користувач має права і виконує обов'язки, передбачені цією Угодою.

1.3. Власник Сайту залишає за собою право на свій розсуд вносити зміни до цієї Угоди за умови публікації цієї Угоди на Сайті (http://automoto.ua) за 10 (Десять) календарних днів до вступу таких змін в силу. У разі якщо Користувач продовжує користуватися Сайтом / контентом після зміни Угоди, це означає, що такі зміни прийняті Користувачем.

1.4. Якщо Користувач (зареєстрований або незареєстрований на Сайті) не згоден дотримуватися цієї Угоди, такий Користувач повинен не використовувати Сайт та Контент, в цьому випадку він повинен звернутися до Власника Сайту або Адміністрації з проханням видалити свій Обліковий запис і (або) покинути Сайт.

2. Реєстрація, безпека облікового запису

2.1. Реєстрація Користувача на Сайті здійснюється шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми.

2.2. Користувач зобов'язується надати в реєстраційній формі достовірну, повну і точну інформацію про себе і постійно актуалізувати цю інформацію.

2.3. У разі надання Користувачем недостовірної, неповної або неточної інформації, Власник Сайту має право призупинити або скасувати реєстрацію і \ або відмовити Користувачеві в використанні Сайту / Контенту. За надання недостовірної, неповної або неточної інформації, які викликали негативні наслідки, несе відповідальність Користувач.

2.4. Будь-яка особа зобов’язана виконувати вимоги цієї Угоди з моменту першого звернення до будь-якої з веб-сторінок або wap-сторінок, які знаходяться на Сайті.

2.5. Користувач погоджується з тим, що наступні дії на Сайті після Авторизації Користувача, визнаються діями Користувача, а всі розпорядження про використання та / або придбання Контенту, які віддаються після Авторизації Користувача, вважаються переданими Користувачем особисто.

2.6. При зверненні з претензією до Власника Сайту Користувач повинен надати документи, в яких обґрунтовуються претензії, а також вказати свої реєстраційні дані.

2.7. З моменту підтвердження реєстрації на Сайті Користувач погоджується на використання Власником Сайту і Адміністрацією Сайту персональних даних Користувача, зазначених ними на сторінці Профілю, при укладанні, виконанні, припинення Угоди, для їх обробки (систематизації, накопичення, зберігання, уточнення, використання, видалення) з метою роботи сервісів Сайту, в тому числі для інформаційного обслуговування Користувача, для таких цілей Власник Сайту має право залучати Адміністрацію і передавати Адміністрації вказані в даному пункті персональні дані.

2.8. Реєструючись на Сайті, Користувач погоджується на отримання повідомлень за вказаними при реєстрації e-mail і / або абонентським номером про загальні події, що відбулися на Сайті, в тому числі розміщення коментарів, поява спеціальних пропозицій і проведення акцій.

2.9. Користувач має право відмовитися від отримання повідомлень, зазначених у п. 2.8. цієї Угоди, за допомогою налаштувань на Персональній сторінці Користувача.

3. Заборонені дії

При використанні Сайту / Контенту заборонені наступні дії:

3.1. Накопичувати або збирати адреси електронної пошти або іншу контактну інформацію користувачів Сайту автоматизованими або іншими способами з метою відсилання не погоджених одержувачем повідомлень будь-якого характеру і змісту (спаму) або іншої небажаної інформації.

3.2. Використовувати Сайт будь-яким способом, який може перешкодити нормальному функціонуванню Сайту і його сервісів.

3.3. Використовувати автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації і (або) взаємодії з Сайтом і його сервісами.

3.4. Завантажувати, публікувати, передавати, іншим способом доводити до загального відома, в тому числі при відправці особистих повідомлень в спільнотах, в чаті (далі - розміщувати) будь-яку інформацію, яка не відповідає чинному законодавству України, містить погрози, дискредитує або ображає інших користувачів або третіх осіб , є вульгарною, непристойною, носить шахрайський характер, зазіхає на особисті чи публічні інтереси, пропагує расову, релігійну, етнічну ненависть або ворожнечу, будь-яку іншу інформацію, що порушує законні права людини і громадянина.

3.5. Реєструвати більш ніж один акаунт, реєструвати акаунт від імені особи, яким не є Користувач (фальшивий аккаунт), або реєструвати аккаунт групи осіб або організації; передавати реєстраційні дані іншим особам;

3.6. Вводити інших користувачів в оману щодо своєї особи, використовуючи акаунт іншої людини, навмисне спотворювати уявлення про самого себе, приховувати свій вік або свої відносини з іншими особами або організаціями.

3.7. Розміщувати будь-яку інформацію рекламного характеру, комерційні пропозиції, агітаційні матеріали, поширювати спам, повідомлення-ланцюжки (повідомлення, що вимагають пересилання одному або декільком користувачам), схеми фінансових пірамід або заклики в них брати участь, будь-яку іншу нав'язливу інформацію, крім випадків, коли розміщення такої інформації було схвалено Власником Сайту у письмовому вигляду.

3.8. Розміщувати на Сайті домашні адреси, номери телефонів, адреси електронної пошти, паспортні дані та іншу особисту інформацію інших користувачів або будь-яких третіх осіб без їх особистої згоди на такі дії.

3.9. Розміщувати на Сайті будь-які файли, які містять або можуть містити віруси та інші шкідливі програми.

3.10. Описувати або пропагувати злочинну діяльність, розміщувати на Сайті інструкції по здійсненню злочинних дій.

3.11. Намагатися будь-яким способом, шляхом підбору пароля, злому або інших дій отримувати доступ до чужого акаунту всупереч волі особи, якій він належить.

3.12. Розміщувати будь-яку інформацію (Матеріали), що порушують виключні права користувачів або третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності.

3.13. Розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка, на думку Власника Сайту, є небажаною, не відповідає цілям створення Сайту, обмежує інтереси користувачів або з інших причин є небажаною для розміщення на Сайті.

3.14. Завантажувати, передавати або публікувати фото-, відео-, аудіо-, текстові та інші Матеріали на Сайті, якщо вони не були створені Користувачем особисто або на розміщення яких у Користувача немає відповідного оформленого дозволу правовласника.

4. Права Користувача

Користувач має право:

4.1. Без реєстрації використовувати / купувати Контент на Сайті. Користувачам надається доступ до всіх сервісів Сайту, в тому числі надається можливість розміщувати інформацію про себе, брати участь в обговореннях за винятком тих, надання до яких здійснюється на платній основі.

4.2. Розміщувати на власній Персональній сторінці тексти, фото-, відео- та інші Матеріали, на які у Користувача є авторські та / або суміжні права,  або на інших законних підставах.

4.3 Брати участь в обговоренні будь-якого Контенту і Матеріалів користувачів, розміщених на Сайті.

4.4. Брати участь в конкурсах і вікторинах, що проводяться на сторінках Сайту.

4.5. Залишати коментарі до Контенту і Матеріалів інших користувачів, розміщених на сторінках Сайту.

4.6. У будь-який момент припинити розміщення своїх Матеріалів, видаливши його зі сторінок сайту.

4.7. Розміщення Матеріалів на Сайті не обмежує права Користувача на використання даних Матеріалів на інших серверах мережі Інтернет, в друкованих виданнях, видавництвах, а також передачу або відчуження прав на них і на вчинення інших дій стосовно даних Матеріалів.

4.8. У будь-який момент видалити свій Аккаунт з Сайту, за умови звернення до Власника Сайту йди Адміністрації.

5. Обов'язки Користувача

5.1. Ознайомитися з умовами цієї Угоди.

5.2. Дотримуватися умов цієї Угоди.

5.3. Чи не здійснювати дії, зазначені в розділі 3 цієї Угоди.

5.4. У разі передачі авторських, суміжних та інших прав на Матеріали третім особам, що виключають можливість використання Матеріалів в рамках Сайту, Користувач зобов'язується видалити такі Матеріали з сайту самостійно і нести повну відповідальність в зв'язку з невиконанням цього обов'язку.

6. Права Власника Сайту

6.1 Власник Сайту має право:

6.1.1. Визначати склад сервісів Сайту, його структуру і зовнішній вигляд, дозволяти і обмежувати доступ до Сайту.

6.1.2. Вирішувати питання, пов'язані з використанням Сайту / Контенту, в тому числі на платній основі, зокрема питання про можливість розміщення на Сайті реклами, участі в партнерських програмах і т.д.

6.1.3. Власник Сайту може, але не зобов'язаний, переглядати Сайт на наявність заборонених Матеріалів (модерація) і може видаляти або переміщати (без попередження) будь-який Контент і / або Матеріали користувачів на свій власний розсуд, за будь-якої причини або без причини, включаючи не обмежене переміщення або видалення Матеріалів, які, на думку Власника Сайту, порушують цю Угоду, які можуть бути незаконними або можуть порушувати права, заподіяти шкоду або загрожувати безпеці інших користувачів або третіх осіб.

6.2. У разі порушення Користувачем цієї Угоди, Власник Сайту має право призупиняти, обмежувати або припиняти доступ такого Користувача до всіх або до будь-якого з розділів або сервісів Сайту в односторонньому порядку, в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такою дією (в тому числі розірвати Угоду повністю, видаливши дані Користувача з Сайту).

6.3. Залучати в цілях реалізації прав і обов'язків в рамках Угоди Адміністрацію Сайту.

7. Обов'язки Власника Сайту

7.1. Здійснювати поточне управління розділами сайту, на яких реєструються і публікують свої Матеріали Користувачі.

7.2. Приймати організаційні рішення, пов'язані з роботою Сайту.

7.3. Обробляти персональні дані, повідомлені Користувачами в порядку, передбаченому чинним законодавством та умовами цієї Угоди.

7.4. Забезпечити відкритість і гласність інформації, опублікованої на Сайті в обсягах, передбачених законодавством України.

8. Гарантії та відповідальність Користувача

8.1. Користувач несе особисту відповідальність за будь-які Матеріали чи іншу інформацію, яку завантажує або іншим чином доводить до загального відома (публікує) на Сайті або з його допомогою.

8.2. Користувач несе особисту відповідальність за збереження Матеріалів (створення резервних копій), який розміщує або зберігає на Сайті.

8.3. Користувач гарантує, що всі авторські, суміжні та інші необхідні права на опубліковані Матеріали належать йому і не передані третім особам таким чином, що така передача виключає можливість подальшого знаходження Матеріалів на Сайті.

8.4. Користувач несе повну особисту відповідальність за зміст Матеріалів, за відповідність його нормам українського або міжнародного законодавства, в тому числі перед Власником Сайту і будь-якими третіми особами.

8.5. Користувач несе повну особисту відповідальність за відповідність способів використання ним своїх і чужих матеріалів та іншої інформації, представленої на Сайті, нормам українського або міжнародного законодавства (в тому числі нормам законодавства про захист прав на результати інтелектуальної діяльності і про захист інформації).

8.6. Користувач несе відповідальність за безпеку логіна і пароля, а також за все, що буде зроблено на Сайті після Авторизації під його логіном та паролем. Власник Сайту має право заборонити використання певних логінів і / або вилучити їх з обігу. Користувач зобов'язаний негайно повідомити Власника Сайту про будь-який випадок несанкціонованого доступу з його логіном та паролем і / або про будь-яке порушення безпеки. Власник Сайту не відповідає за можливу втрату або псування даних, що може статися через порушення Користувачем положень цієї частини Угоди.

8.7. У разі передачі логіна / пароля третій особі всю відповідальність несе безпосередньо сам Користувач. За шкоду, заподіяну в результаті несанкціонованого доступу до персональної інформації і Рахунку Користувача, Власник Сайту відповідальності не несе.

8.8. Користувач несе відповідальність перед Власником Сайту за дотримання умов цієї Угоди.

8.9. Користувач погоджується з тим, що відшкодує Власнику Сайту будь-які збитки, понесені Власником Сайту в зв'язку з використанням Користувачем Сайту та / або порушенням Користувачем цієї Угоди та / або прав на результати інтелектуальної діяльності третіх осіб. У разі якщо стосовно Власника Сайту буде винесено судове рішення про стягнення збитків за поширення Матеріалів користувачів, які не відповідають вимогам чинного законодавства та порушують права третіх осіб на результати інтелектуальної діяльності, Користувач зобов'язується на підставі письмової вимоги Власника Сайту відшкодувати в регресному порядку суму збитку, присуджену власнику Сайту.

9. Обмеження відповідальності Власника Сайту

9.1. Незважаючи на сказане в цій Угоді, Власник Сайту ніяким чином не зобов'язаний контролювати зміст Матеріалів користувачів і ні за яких обставин не несе відповідальності за зміст Матеріалів користувачів і за відповідність їх вимогам законодавства, за порушення авторських, суміжних та інших прав, несанкціоноване використання товарних знаків, фірмових найменувань і логотипів, а також за можливі порушення прав третіх осіб у зв'язку з розміщенням Матеріалів на Сайті. У разі надходження претензій від третіх осіб, пов'язаних з розміщенням Матеріалів Користувача, Користувач самостійно і за свій рахунок врегулює вказані претензії.

9.2. Власник Сайту не несе відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену на сайтах третіх осіб, до яких Користувачі отримали доступ через Сайт, включаючи, в тому числі, будь-які думки або твердження, виражені на сайтах третіх осіб або в їх матеріалах.

9.3. У разі виникнення небажаних наслідків, понесених Користувачем в результаті користування послугами Сайту, Власник Сайту зобов'язується розглядати звернення користувачів і вживати заходів для усунення таких наслідків відповідно до умов цієї Угоди.

9.4. Власник Сайту забезпечує роботу Сайту, однак не несе відповідальність за його безперебійну роботу, за втрату будь-яких даних, розміщених на Сайті або за спричинення будь-яких інших збитків, які виникли або можуть виникнути при користуванні Сайтом.

9.5. Власник Сайту не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань внаслідок збоїв в телекомунікаційних і енергетичних мережах, дій шкідливих програм, а також недобросовісних дій третіх осіб, спрямованих на несанкціонований доступ та / або виведення з ладу програмного та / або апаратного комплексу.

9.6. Власник Сайту не зобов'язується повертати або знищувати будь-які Матеріали, що публікуються або надані Користувачами. З моменту видалення Власником або Адміністрацією Сайту облікового запису Користувача всі Матеріали Користувача, що знаходяться на Персональній сторінці Користувача, також видаляються.

10. Кінцеві положення

10.1. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України

10.2. Дана Угода та будь-які опубліковані зміни до цієї Угоди діють в повному обсязі і залишаються в силі протягом всього періоду використання Користувачем Сайту незалежно від реєстрації на Сайті.

10.3. Якщо з тих чи інших причин одна або декілька норм цієї Угоди є недійсною або не має юридичної сили, це не впливає на дійсність або імплементацію інших норм.

10.4. З усіх питань і претензій Користувачі можуть звертатися за адресою: roma.muchenko@gmail.com або за телефонним номером +38 067 430 32 09.